Pravopisné cvičení 2

Líbilo se?
Co si dnes procvičíte

Online pravopisné cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu podmětu s přísudkem. V dnešní prezentaci si procvičíš také mluvnické kategorie podstatných jmen a mluvnické kategorie určované u sloves. Chybět nebudou ani slovní druhy. 🤓

Další procvičování

Pravopisné cvičení 1

Slovesa fázová, modální a sponová

;