Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen

Zpět na všechna učiva

V rámci své lektorské praxe jsem zjistila, že spousta studentů pozapomněla, jak si odůvodnit I / Y v koncovkách podstatných jmen. Tápete i vy? Pojďme si to tedy společně připomenout. 😉

1. Znalost vzorů

Pokud chceme napsat správné I / Y, musíme vědět, podle jakého vzoru se dané podstatné jméno skloňuje.

Platí zde totiž jednoduchá poučka: Když píšeme I / Y v koncovce podstatného jména, řídíme se vzorem podstatného jména.

Vzory pro rod mužský:

pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Vzory pro rod ženský:

žena, růže, píseň, kost

Vzory pro rod střední:

město, moře, kuře, stavení

2. Dosazení ke vzoru

V testu se objeví příklad: “směsi vybuchují”

Řeknu si: ta směs (1. pád) bez směsi (2. pád) jako kost bez kosti.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že pro správné dosazení ke vzoru potřebujeme znát 1. a 2. pád jednotného čísla daného podstatného jména.

A to je základní princip, který se dá aplikovat u všech podstatných jmen.

Proč musíme přiřazovat podstatná jména ke vzoru?

Pozor na některé záludnosti! 😱

Vzor žena - pokud je podstatné jméno skloňované podle vzoru žena, píšeme vždy Y, až na 7. pád množného čísla, kde se objevuje známá měkká koncovka -ami (ženami).

Podívejme se na následující příklad:

Slovo drahokamy. Velká většina studentů slyší / vidí koncovku -ami a má tendence psát I. Chyba! Proč? Protože ten drahokam bez drahokamu jako hrad bez hradu! Řídíme se vzorem, nezapomínejte na to!

Jistá trápení způsobuje rovněž vzor pán, který je nezbytné dosadit přímo do kontextu věty. Podívejme se na příklady:

Lvi žvýkali flákotu masa. (lvi = páni = 1. pád)

Viděli jsme lvy žvýkající flákotu masa. (lvy = pány = 4. pád)

Snad vám příspěvek pomohl, nezapomeňte si vytisknout náš materiál. 🙂


Materiály

Psaní I/Y v koncovkách podstatných jmen

Procvičuj

Pravopisné cvičení 1
Online pravopisné cvičení na zopakování pravopisu. Cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen, pravopisné cvičení na shodu podmětu s přísudkem a procvičení psaní skupin mně a mě. 🤓
Pravopisné cvičení 2
Online pravopisné cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu podmětu s přísudkem. V dnešní prezentaci si procvičíš také mluvnické kategorie podstatných jmen a mluvnické kategorie určované u sloves. Chybět nebudou ani slovní druhy. 🤓