Pravopisné cvičení 1

Líbilo se?
Co si dnes procvičíte

Online pravopisné cvičení na zopakování pravopisu. Cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen, pravopisné cvičení na shodu podmětu s přísudkem a procvičení psaní skupin mně a mě. 🤓

Další procvičování

Slovesa fázová, modální a sponová

Pravopisné cvičení 2

;