Zpět na všechna učiva

Skupinu MĚ píšeme vždy ve 2. a 4. pádu zájmena já:

 • Odjeli na dovolenou beze . (2. pád)
 • Ten nový iPhone byl pro . (4. pád)

Skupinu MĚ píšeme vždy v kořenu slova:

 • město
 • změna
 • měsíc
 • měna
 • měření

Skupinu MĚ píšeme v těch slovech, kde v příbuzném tvaru slyšíme pouze písmeno M:

 • rozumět (rozumí)
 • zřejmě (zřejmý)
 • soukromě (soukromí)
 • vědomě (vědomí)
 • střídmě (střídmý)
Pozor na slovo tamější! tamější = tam + ější

Skupinu MNĚ píšeme vždy ve 3. a 6. pádu zájmena já:

 • Mně je to líto. (3. pád)
 • Mluvilo se hodně o mně. (6. pád)

Skupinu MNĚ píšeme tam, kde je v příbuzném slově skupina MN:

 • tajemně (tajemný)
 • uzemnění (uzemnit)
 • rozumně (rozumný)
 • dojemně (dojemný)
 • nepřítomně (nepřítomný)
Pozor na slova: 

zapomněl (zapomíná), vzpomněl (vzpomíná), připomněl (připomíná), domněnka(domnívat), pomněnka (pomník)

 

Materiály

Psaní MĚ a MNĚ

Procvičuj

Pravopisné cvičení 1
Online pravopisné cvičení na zopakování pravopisu. Cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen, pravopisné cvičení na shodu podmětu s přísudkem a procvičení psaní skupin mně a mě. 🤓