Shoda přísudku s podmětem

Zpět na všechna učiva

V dnešním příspěvku bude pozornost věnována shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Netušíte, o čem je řeč? Dnes si vysvětlíme, jak správně určit I / Y v koncovce slovesa v minulém čase. 🤓

Příklad: Babiččini psi běhali po zahradě.

Proč je správně měkké I? Jednoduchá odpověď - podmětem (kdo? co? = psi) je rod mužský životný. Při určování I / Y v koncovce slovesa se řídíme rodem podmětu (proto se problematika nazývá shoda přísudku (slovesa) s podmětem).

Je to jasnější? 🙃

Pro jednotlivé rody platí

Rod mužský životný - I v koncovce slovesa

příklad: Naši sportovci vyhráli první místo.

Rod mužský neživotný - Y v koncovce slovesa

příklad: Autobusy nás odvezly zpátky do školy.

Rod ženský - Y v koncovce slovesa

příklad: Hvězdy na obloze zářily.

(děti, oči, uši = Y (jako rod ženský)

příklad: Děti si hrály na pískovišti.

Rod střední = A

příklad: Koťata na dvorku mňoukala.

Pozor na nevyjádřený podmět!

Jedná se o takový druh podmětu, kdy nevíme přesně, jakého rodu zúčastněné osoby jsou. Předpokládáme tedy, že podmětem je i rod mužský životný a v koncovce slovesa píšeme měkké I.

příklad: Rozhodli jsme se, že půjdeme do kina.

Pokud máte nějaké nejasnosti, potřebujete se zeptat, případně něco dovysvětlit, napište nám na našem chatu. Rádi vám poradíme. 🙂

Materiály

Shoda přísudku s podmětem

Procvičuj

Pravopisné cvičení 1
Online pravopisné cvičení na zopakování pravopisu. Cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen, pravopisné cvičení na shodu podmětu s přísudkem a procvičení psaní skupin mně a mě. 🤓
Pravopisné cvičení 2
Online pravopisné cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu podmětu s přísudkem. V dnešní prezentaci si procvičíš také mluvnické kategorie podstatných jmen a mluvnické kategorie určované u sloves. Chybět nebudou ani slovní druhy. 🤓