Mluvnické kategorie sloves

Zpět na všechna učiva

V dnešním příspěvku se podíváme na mluvnické kategorie sloves. Než začneme, připomeneme si, co to vlastně slovesa jsou a co nám vyjadřují. 

Slovesa vyjadřují děj, vyjadřují činnost, nějaký stav nebo změnu stavu. 

☝️Pozor, slovesa se časují, patří mezi ohebné slovní druhyVe větě plní nejčastěji roli přísudku. 🤓 

U sloves určujeme následující mluvnické kategorie:

osoba = 1., 2., 3.

číslo = jednotné, množné

čas = minulý, přítomný, budoucí

způsob = oznamovací, rozkazovací, podmiňovací 

podmiňovací přítomný – by mluvil

podmiňovací minulý – byl by mluvil

slovesný rod

činný – Já zpívám píseň.

trpný – Píseň byla zpívána. nebo Píseň se zpívá. (zvratná podoba slovesa)

Jak rozliším rod činný a rod trpný?

rod činný

Vyjadřuje skutečnost, že činnost provádí aktivně podmět.

Příklad:

Maruška si hraje na pískovišti.

rod trpný

Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen.

Příklad:

Dům byl postaven. (Nepostavil se sám.)

slovesný vid

dokonavý – napsal dopis

nedokonavý – psal dopis

Jak rozliším vid dokonavý a nedokonavý?

  1. Převedu si sloveso do infinivitu (infinitiv = sloveso v neurčitém tvaru, končí na -t, -ti).
  2. Před infinitiv vložím sloveso "budu".
  3. Dává-li spojení smysl, jedná se o sloveso nedokonavé, pokud nedává smyl, jedná se o sloveso dokonavé.

Příklad:

já budu napsat – nedává smysl = vid dokonavý

já budu psát – dává smysl = vid nedokonavý

Učebnice češtiny definují dokonavý vid jako ukončený nebo jednorázový dějNemůže být v přítomném čase a nelze u něj použít pomocné “budu”

Příklad:

Upeču buchty. (já budu upéct nedává smysl = dokonavé sloveso)

Naopak nedokonavý vid vyjadřuje neukončený nebo probíhající dějBudoucí čas se tvoří za pomocí tvarů slovesa být. 

Příklad:

Strom se zelená. (strom se bude zelenat dává smysl = sloveso nedokonavé)

slovesná třída

(pomůcka: Eva nese jelito, íá.)

1.     -e

2.     -ne

3.     -je

4.     -í

5.     -á

Jak poznám, do které slovesné třídy sloveso patří?

Převedu si sloveso do 3. os. jedn. č. času přítomného.

Příklad:

On mluví. – sloveso končí na , proto patří do 4. slovesné třídy

slovesný vzor

1.     -e: nese, bere, maže, peče, umře

2.     -ne: tiskne, mine, začne

3.     -je: kupuje, kryje

4.     -í: prosí, trpí, sází (může pomoci rozkaz: Pros! Trp! Sázej!)

5.     -á: dělá

Jak poznám slovesný vzor určovaného slovesa?

Příklad:

On mluví. Sloveso patří do 4. slovesné třídy. To už víme. Ke vzoru jej přiřadíme pomocí minulého časuŘekneme si: mluví – mluvil = prosí - prosil

Nic složitého, ne? 🙂

Pamatuj! 

Slovesa být, jíst, vědět a chtít = nepravidelná slovesa, nelze u nich určit třídu a vzor. 

Snad ti dnešní příspěvek pomohl, pokud máš stále nejasnosti, napiš nám. 🙋‍♀️

Materiály

Mluvnické kategorie sloves

Procvičuj

Pravopisné cvičení 2
Online pravopisné cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu podmětu s přísudkem. V dnešní prezentaci si procvičíš také mluvnické kategorie podstatných jmen a mluvnické kategorie určované u sloves. Chybět nebudou ani slovní druhy. 🤓

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.