Významové poměry vět hlavních
Náhled materiálu

Stáhnout

Pořád tomu nerozumíš?

Významové poměry vět hlavních
Důležité učivo pro žáky 8. tříd. Poměry mezi větami hlavními můžeme odvodit z kontextu, pro méně zdatné přinášíme přehled základních spojek typických pro jednotlivé poměry.
otevřít
;