Materiály

Koncovky -OVI a -OVY
Slovní druhy
Určování pádů
Souvětí souřadné a podřadné
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková