Zpět na

Tématem tohoto příspěvku jsou zdvojené souhláskyPamatujete si, kde píšeme dvě -NN a proč? Znáte pravidla? Pojďme si je společně připomenout. 🙂

Kde píšeme -NN?

Tvoříme-li přídavné jméno příponou -ný, -ní od podstatného jména, jehož kořen je zakončen na „n“.

Příklad:

korun-a, korunní

vin-a, vinný

n-o, vinný

☝️Pozor na slovo vinen!

on je vinen X ona je vinna

Kde píšeme jen jedno -N?

u přídavných jmen označujících zvířata

Příklad: 

havran – havraní

slon – sloní

u přídavných jmen odvozených od příčestí trpných

Příklad:

chráněn – chráněný

konán – konaný

dán – daný

u přídavných jmen odvozených příponou -ěný

Příklad:

plátěný

vlněný

u podstatných jmen odvozených příponami

Příklad:

-ina: cenina

-ík: deník, viník

-ice: vinice

☝️🤓Pozor na slovíčko raný ve významu brzký, časný (není odvozeno od slova ráno).

Příklad:

rané brambory

raný středověk

 


Materiály

Zdvojené souhlásky

Vykutálené otázky

ra__í rozcvička

kole__í vazivo

havra__í vlasy

dědečkova vi__ice

ra__é brambory

prke__ý strop

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Anna

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

Kamila

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Světlana

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.