Zpět na všechna učiva

Tématem tohoto příspěvku jsou zdvojené souhláskyPamatujete si, kde píšeme dvě -NN a proč? Znáte pravidla? Pojďme si je společně připomenout. 🙂

Kde píšeme -NN?

Tvoříme-li přídavné jméno příponou -ný, -ní od podstatného jména, jehož kořen je zakončen na „n“.

Příklad:

korun-a, korunní

vin-a, vinný

n-o, vinný

☝️Pozor na slovo vinen!

on je vinen X ona je vinna

Kde píšeme jen jedno -N?

u přídavných jmen označujících zvířata

Příklad: 

havran – havraní

slon – sloní

u přídavných jmen odvozených od příčestí trpných

Příklad:

chráněn – chráněný

konán – konaný

dán – daný

u přídavných jmen odvozených příponou -ěný

Příklad:

plátěný

vlněný

u podstatných jmen odvozených příponami

Příklad:

-ina: cenina

-ík: deník, viník

-ice: vinice

☝️🤓Pozor na slovíčko raný ve významu brzký, časný (není odvozeno od slova ráno).

Příklad:

rané brambory

raný středověk

 


Materiály

Zdvojené souhlásky

Procvičuj