Zpět na všechna učiva

Dnešní příspěvek vám nabídne ucelený přehled druhů zájmen. Nejdřív si ale zopakujeme, co to vlastně zájmena jsou.🤓  

Podle učebnic češtiny zájmena zastupují podstatná a přídavná jména („za-jméno“) nebo na ně odkazují. Můžeme je skloňovat a určujeme u nich tyto mluvnické kategorie:

  • rod
  • číslo
  • pád

Druhy zájmen

Zájmena osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné zájmeno se, si

Zájmena ukazovací

ten, ta, to, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

Zájmena tázací

Těmito zájmeny se ptáme (tážeme) na osobu, zvíře, věc, které jsou označované podstatnými či přídavnými jmény. Tato zájmena jsou tázacími slovy v doplňovacích otázkách (na doplňovací otázky nelze odpovědět pouze ano, nebo ne, tyto otázky vyžadují doplnění nějaké informace).

kdo, co, jaký, který, čí

Zájmena přivlastňovací

můj, tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich, zvratné zájmeno svůj

Zájmena vztažná

Základní skupina vztažných zájmen je stejná jako u zájmen tázacích, navíc sem patří zájmeno jenž.

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Zájmena neurčitá

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, leckdo, lecco, leckterý, lecjaký, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, všechen, každý

Zájmena záporná

Tato skupina zájmen popírá existenci osob, zvířat, věcí a jevů, které zastupují:

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Materiály

Zájmena

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.