Zpět na všechna učiva

V dnešním příspěvku si připomeneme důležité učivo 3. třídy - vyjmenovaná slova.🤓 

Pokud určujeme psaní I / Y v kořeni slova, řídíme se tím, zda se dané slovo nachází ve vyjmenovaných slovech či nikoliv. Psaní Y se netýká jen samotného vyjmenovaného slova, ale i všech slov od něj odvozených, tzv. slov příbuzných.

V materiálu pod příspěvkem najdete ucelený přehled vyjmenovaných slov. Doufáme, že se vám bude líbit.🙋‍♀️ 


Materiály

Vyjmenovaná slova

Procvičuj