Vedlejší věta doplňková a přísudková

Zpět na všechna učiva

Dnes si povíme o tom, jak správně rozpoznat vedlejší větu doplňkovou a přísudkovou. Obě jsou češtinářskými lahůdkami a dokáží znepříjemnit nejeden jazykový rozbor. 🤓

Vedlejší věta doplňková

Vedlejší věta doplňková rozvíjí současně dva různé větné členy z hlavní věty. Rozvíjí vždy sloveso a nějaké jméno. Řídící věta obvykle končí předmětem.

Příklad:

Vidím Petru, jak se třese.

Vedlejší věta („jak se třese“) rozvíjí podstatné jméno (Koho vidím, jak se třese? Petru.) Vztahuje se však i k přísudku (Co vidím? Jak se třese.) Vedlejší věta rozvíjí dva větné členy, podstatné jméno a sloveso. 

Další "pojistkou", že se jedná o vedlejší větu doplňkovou je spojka jak. Kromě spojky jak, uvozují vedlejší větu doplňkovou také spojky kterak a coby.

Další příklady vedlejších vět doplňkových:

Viděl matku, kterak se sklání nad postelí.

Zahlédl psa, jak zaběhl do lesa.

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku věty řídící. V hlavní větě je tak pouze spona: tj. sloveso být nebo stávat se. 

Příklad:

Obloha byla modrá. (byla modrá = přísudek jmenný se sponou)

Obloha byla, jako by jí vymetl. (modrá je nahrazeno vedlejší větou přísudkovou)

Další příklady vedlejších vět přísudkových:

Vlasy byly, jako by je pozlatil.

Obloha byla, jako by ji namaloval.

Nebyl, za koho jsem ho považoval.

Babička měla vlasy, jako když padne bílý sníh. 

Náš tatínek nebyl z těch, kdo se bojí.

Dominik zůstal stát, jako když ho opaří.

Krajina byla, jako když ji pocukruje.

Lidé vždy nejsou, jak vypadají.

Pokud si potřebuješ zopakovat ostatní druhy vedlejších vět, doporučuju tento článek. 😉

Materiály