Zpět na všechna učiva

Tématem dnešního příspěvku je problematika tvoření slov.

Nová slova v češtině vznikají 4 základními způsoby:

  • Odvozováním
  • Zkracováním slov
  • Skládáním slov
  • Přejímáním slov z cizích jazyků

Co je to odvozování?

Odvozováním označujeme proces, kdy vytváříme nová slova přidáním předpony nebo přípony ke kořeni slova.

Příklad: 

  • pra – les – ní

základovému slovu LES jsme přidali předponu PRA – a příponu – NÍ a vzniklo nám nové slovo pralesní.

LES = základové slovo = slovo, ze kterého se tvoří nové (odvozené) slovo. Jak? K základovému slovu připojíme předponu (na začátek slova) nebo příponu (na konec slova). 

Jak poznáš slovo vzniklé zkracováním?

Jedná se o tzv. zkratku, tedy slovo utvořené spojením počátečních písmen nebo slabik víceslovného názvu. 

Příklad:

  • Čedok = Česká dopravní kancelář
  • Sazka = Sázková kancelář
  • ČR = Česká republika   

Slova vzniklá skládáním

Vezmeme dvě základová slova a pomocí nich vytvoříme jedno nové. 

Příklad: 

  • velkoměsto, vlastivěda, vodovod, autodoprava, strojmistr, spolupracovat

Přejímání slov z cizích jazyků

Představuje důležitý zdroj obohacování slovní zásoby. Slova, která byla převzata: fotbalbufetkupéparfém a mnoho dalších. 

☝️V souvislosti s tvořením slov můžeme narazit na spojení slovotvorný základ. Co to je slovotvorný základ si ukážeme na následujícím příkladu:

MĚSTO = základové slovo + EČKO = MĚSTEČKO (= nové odvozené slovo)

Ta část slova, kterou mají základové slovo a nové odvozené slovo stejnou, nazýváme slovotvorný základ


Materiály

Tvoření slov

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;