Spojky podřadicí a souřadicí

Zpět na všechna učiva

Dnes nás čeká krátký příspěvek o spojkách. Jak poznám spojku souřadicí? Jaká je její funkce ve větě? A co je to vlastně spojka? Odpovědi nabízí následující text. 🙂

Jak název napovídá, spojky spojují slova nebo věty. Ve větě se zpravidla nacházejí mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami, případně na začátku věty

Příklad:

Maminka tatínek

Šel a šel.

Protože byl unavený, vrátil se domů.

Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, to znamená, že se nedají skloňovat ani časovat, zkrátka spojky nemění svůj tvar.

☝️Spojky označujeme jako neplnovýznamový slovní druh = samotné spojky nenesou význam.

Rozlišujeme:

Spojky souřadicí:

a, i, ani, nebo, však, avšak, ale, nýbrž, anebo, totiž, neboť, a proto, a tak

Spojky podřadicí:

že, protože, když, jestliže, takže, aby, ačkoliv, přestože, třebaže, i když

Obecně lze říci, že spojky souřadicí uvozují věty hlavní, spojky podřadicí (+ vztažná zájmena a příslovce) uvozují věty vedlejší.

Pozor na souřadně spojené vedlejší věty! O těch si však povíme příště, v jiném příspěvku. 😉


Materiály

Spojky

Procvičuj

Opakování na přijímačky 1
Online opakování na přijímací zkoušky z češtiny. Zopakuješ si a procvičíš druhy spojek, druhy přísudku, druhy vět vedlejších a poměry vět hlavních. 🤓

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.