Souvětí souřadné a podřadné

Zpět na všechna učiva

Co je to vlastně souvětí?

Souvětí = několik vět (je to opak věty jednoduché), obsahuje věty hlavní a vedlejší.

Věta hlavní

Může stát samamá význam.Je uvozena nebo spojena spojkami souřadicími nebo čárkou.Není mluvnicky závislá na jiné větě (nemůžeme se na ni tázat). 

Spojky souřadicí

a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ani-ani, nejen-ale…

(více o spojkách najdete v našem učivu Spojky podřadicí a souřadicí)

Věta vedlejší

Nemůže stát samanemá význam. Je uvozena (začíná) nebo spojena:

  • Spojkami podřadicími:

že, když, protože, aby, -li, kdyby, ač, třebaže, jakmile…

  • Zájmeny vztažnými:

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

  • Příslovci:

kdy, kde, jak, proč, kam…

Je mluvnicky závislá na větě řídícímůžeme se na ni tázat

Věta řídící

Může to být věta hlavní, ale i další věta vedlejší (obsahově, myšlenkově na sebe navazují).

Typy souvětí

Podle počtu vět hlavních rozeznáváme typy souvětí:

Souvětí podřadné:

má pouze 1 větu hlavní (1H), ostatní věty jsou vedlejší.

Souvětí souřadné:

má nejméně 2 věty hlavní (2H), ostatní věty mohou být vedlejší nebo samé věty hlavní. 


Materiály

Souvětí souřadné a podřadné

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Anna

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

Kamila

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Světlana

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.

;