Zpět na všechna učiva

Přechodníky! Co bychom o nich měli vědět?

 • Přechodníky jsou především knižní tvary.
 • Rozlišujeme přechodník přítomný a minulý.
 • Z hlediska určování větných členů bývají přechodníky doplňkem.  

Přechodníky mají 3 tvary:

 • pro rod mužský
 • pro rod ženský a střední
 • společný pro množné číslo všech rodů

Přechodník přítomný

Příklad:

Vůdce scházeje z hory rozmlouval s nimi.

Přechodník přítomný vyjadřuje děj současný s dějem přísudkového slovesa.

Je tvořen zpravidla od sloves nedokonavých.

Řídíme se zakončením ve 3. osobě čísla množného = oni.

1.     U sloves se zakončením ve 3. os. č. mn. na -ou odtrhneme -ou a přidáme:

 • -a pro rod mužský
 • -ouc pro rod ženský a střední
 • -ouce pro všechny rody v množném čísle

Příklad:

nést

oni nesou

 • nesa
 • nesouc
 • nesouce

2.     U sloves se zakončením ve 3. osobě čísla množného na odtrhneme a přidáme:

 • -e
 • -íc
 • -íce

Příklad:

volat

oni volají

 • volaje
 • volajíc
 • volajíce

Přechodník minulý

Vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa.

Příklad:

Chlapec, vypiv svou dávku, spokojeně spal.

Řídíme se zakončením slovesa v minulém čase (příčestí minulé) – l.

1.     Je-li před zakončením minulého času -l samohláska, tvoří se přechodník minulý koncovkami:

 • -v (rod mužský)
 • -vši (rod ženský a střední)
 • -vše (všechny rody v množném čísle)

2.     Je-li před koncovkou minulého času -l souhláska, přidáváme koncovky:

 • -0 (nula = není koncovka pro rod mužský)
 • -ši (pro rod ženský a střední)
 • -še (pro všechny rody v množném čísle)

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;