Zpět na

Češtinářský problém číslo jedna. Jaká pravidla musíme znát, abychom napsali pravopisně správně koncovky -OVI a -OVY?

Pojďme si je společně připomenout:

Víme, že koncovky -OVI x -OVY se objevují u podstatných a přídavných jmen přivlastňovacích. Pamatuj si, že podstatná jména a přídavná jména přivlastňovací mají pro psaní koncovek odlišná pravidla.

Z toho vyplývá 1. úkol. Určit správně slovní druh. 😉

Koncovka -OVI u podstatných jmen

U podstatných jmen je to jednoduché. Vždy píšeme v koncovce -OVI měkké I. (Zpravidla se totiž jedná o vzor pán, muž, případně předseda.)

  • Podej ten sešit Honzovi
  • Pojedeme na prázdniny k dědečkovi.

Koncovky -OVI a -OVY u přídavných jmen přivlastňovacích

U přídavných jmen přivlastňovacích je to malinko složitější, obecně platí:

Pokud je přivlastňovací jméno rodu mužského životného a nachází se v 1. nebo v 5. pádu, píšeme vždy koncovku -OVI.

  • Tatínkovi holubi vzlétli vzhůru. (1. pád)
  • Filipovi bratři chodí se mnou do třídy. (1. pád)

Ve všech ostatních případech píšeme vždy koncovku -OVY:

  • Viděli jsme dědečkovy psy. (4. pád)

Koncovku -OVY píšeme také v případě, kdy je přivlastňovaný předmět rodu mužského neživotného nebo ženského.

  • Dědečkovy vzpomínky na válku byly smutné.
  • Davidovy sestry pojedou do ZOO s námi.

Jak od sebe odlišit podstatné jméno od přídavného jména přivlastňovacího?

Přídavné jméno přivlastňovací odpovídá na otázku ČÍ?

Filipovi bratři – ČÍ bratři? Za přídavným jménem přivlastňovacím většinou stojí podstatné jméno.

Podstatné jméno zakončené na -OVI se vyskytuje nejčastěji ve 3. pádě, kdy odpovídá na otázku KOMU? A v 6. pádě, kdy odpovídá na otázky O KOM, O ČEM?

  • Podej ten sešit Honzovi? KOMU?
  • Mluvil hlavně o Tomášovi. O KOM?

Pomůcka na závěr

U přídavných jmen přivlastňovacích můžeme využít vzor matčin

Filipovi bratři chodí se mnou do třídy. (Čí bratři? ti matčini bratři)

Viděli jsme dědečkovy psy. (Čí psy? ty matčiny psy)

Davidovy sestry pojedou do ZOO s námi. (Čí sestry? ty matčiny sestry)

Materiály

Koncovky -OVI a -OVY

Vykutálené otázky

Martinov_ přátelé

Zdeňkov_ nápady

vidím Šimonov_ kamarády

dej to Petrov_

spisovatelov_ povídky

řekni to Filipov_

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Anna

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

Kamila

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Světlana

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.