Čárka ve větě jednoduché

Zpět na všechna učiva

Čárku ve větě jednoduché píšeme:

Mezi několikanásobnými větnými členy

Výjimka je, pokud jsou v poměru slučovacím a současně jsou odděleny spojkou: a, i, ani, nebo, či.

Například:

 • Louka je poseta červenými, žlutými a bílými květy. 
 • Do školy jsem si koupila nové pastelky, tužky, sešity a obaly.

V oslovení (5. pád)

Například:

 • Co kdybys, milý chlapče, slušně pozdravil? 😎
 • Mami, kdy budeme obědvat? 

U vsuvky (u jednoslovných čárku psát nemusíme)

Například:

 • Radost z toho, to se ví, měl.
 • Čeká, že to tak musím říci, co mu spadne do klína. 
 • Chtěl nám říct, zdá se mi, o svém problému. 

U samostatného větného členu

Například:

 • Výlet, to je záležitost celé třídy.
 • Doma, tam nás nikdo nečekal. 
 • V prosinci, to bývalo sněhu.

Za citoslovcem

Například:

 • Ach, to je škoda! 
 • Haló, je tu někdo? 
 • Au, to bolí. 

V přívlastku volném

Přívlastek volný vyjadřuje doplňující vlastnost. Lze ho vypustit beze změny smyslu věty. Odděluje se čárkou, uprostřed věty čárkami z obou stran. Jeho základem je přídavné jméno.

Například:

 • Zahrada, obehnaná drátěným plotem, byla vzorně upravená.
 • Stůl, obklopený židlemi, byl plný jídla. 
 • Měsíc, svítící do okna, mě budil.

V přístavku

Přístavek je druh volného přívlastku, jeho základem je podstatné jméno.

Například:

 • Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny, věnoval mnoho básní Praze.
 • Božena Němcová, česká spisovatelka, žila v 19. stol. 
 • Slovní zásobu, soubor všech slov, zachycují slovníky. 

Pozor na přívlastek těsný!

Přívlastek těsný vyjadřuje podstatnou vlastnost, nelze ho vypustit beze změny smyslu věty. Neoddělujeme ho čárkou.

Například:

 • Žáci přihlášení do soutěže se shromáždí před školou.

Materiály

Čárka ve větě jednoduché

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.