Poměry vět hlavních

Líbilo se?
Co si dnes procvičíte

Online hra na procvičení poměrů mezi větami hlavními. 🙂 Zopakuj si poměry slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový. Nezapomeň, že pro určení poměru je užitečné znát spojky souřadicí, které jsou typické pro jednotlivé poměry. 🤓

Učivo pro cvičení

Další procvičování

Pravopisné cvičení 1

Slovesa fázová, modální a sponová

Anna

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

Kamila

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Světlana

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.

;