Příprava na přijímačky na střední školu
Druhý stupeň

Příprava na přijímačky na střední školu

Přihlásit se na kurz
Kapacita
1

O kurzu

V kurzu se budeme systematicky připravovat na přijímačky na střední školu. Během 10 lekcí společně procvičíme všechna důležitá pravidla českého pravopisu. Čekají nás:

 • vyjmenovaná slova
 • psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen
 • psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen
 • shoda přísudku s podmětem
 • psaní skupin bě, pě, vě
 • psaní skupin mě / mně
 • předpony s-, z- a vz-
 • velká písmena

V rámci jednotlivých lekcí také potrénujeme:

 • skladbu slov (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování, přejímání slov z cizích jazyků)
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slova podřazená, slova nadřazená

Zopakujeme si, jak v testu rozlišit:

 • větu jednočlennou, větu dvojčlennou a větný ekvivalent
 • větu jednoduchou od souvětí
 • (☝️ Pozornost bude věnována také interpunkci. Připomeneme si, kdy a kde píšeme čárku ve větě jednoduché, kdy a kde píšeme čárku v souvětí. 🤓)

Zdokonalíme se v určování základních a rozvíjejících větných členů:

 • podmět a přísudek (a jejich druhy)
 • přívlastek
 • předmět
 • příslovečná určení
 • doplněk
 • ... i v několikanásobném provedení 😉

Vychytáme nedostatky v určování druhů vedlejších vět a poměrů vět hlavních. Rovněž nebudou chybět testová cvičení na určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných a přídavných jmen, testová cvičení na určování mluvnických kategorií sloves:

 • osoba
 • číslo
 • způsob
 • čas
 • slovesný rod
 • slovesný vid
 • slovesná třída
 • slovesný vzor

Abychom se dostatečně připravili na práci s textem, budeme v hodinách pracovat s přípravnými cvičebnicemi, které jsou aktuální pro rok 2021/2022. Naučíme se vystihnout hlavní myšlenku textu, naučíme se rozlišovat podstatné informace od těch méně podstatných a rozpoznat v textu prvky manipulace, nadsázky či domněnky. Rozvineme naše kritické myšlení. 💪

Pravidelnou součástí přijímacích zkoušek na střední školy jsou také cvičení ze slohu a z literární výchovy. Budeme pilovat uspořádání textu podle textové návaznosti, naučíme se rozeznat základní slohové útvary a žánry. Co se týká literární teorie, objasníme si, co to jsou literární druhy a jaké literární žánry bychom měli znát.

Kolik lekcí vás v rámci kurzu čeká?

Celkem mám pro vás připraveno 10 lekcí po 45 minutách. V každé z nich bude věnován prostor problematické látce, na níž se shodneme, že je třeba ji důkladněji procvičit. Poté pojedeme podle přípravné učebnice. Ta představuje jedinečnou zásobárnu všech typů cvičení a úloh, které by si měl student před přijímačkami projít a vyzkoušet.

Kde budou lekce probíhat?

Lekce budou realizovány online. Budeme se setkávat prostřednictvím aplikace Google Meet, Skype či FaceTime. V rámci lekcí budeme pracovat s Google nástrojem Jamboard (šikovná online nástěnka) a aplikacemi Genially (jednoduché klikací hry), Canva (atraktivní prezentace, studijní materiály a záložky) a Wizer.me (handouty a pracovní listy).

Co si z kurzu odnesete?

Cílem kurzu je připravit vás na přijímací zkoušky na střední školy, odbourat potenciální strach, stres a negativní emoce s přijímačkami spjaté. Procvičíme všechny typy cvičení a úloh, dodáme vám potřebné jistoty a zajistíme tak úspěch v den D. 😊


Přihlásit se na kurz

Seznam lekcí

  Každá lekce je ušita na míru studentovi. Nejdříve si společně stanovíme cíl, já následně určím směr a vytyčím cestu. 👩‍💻

Kde

Online
Google Meet

Cena kurzu

Celý kurz
6600
Platba přes účet. Informace k platbě Vám budou zaslány po registraci. Cena je včetně DPH.

Přihlásit se do kurzu

Pošlete mi zprávu a domluvíme se.

Základní údaje

Dodací a fakturační údaje

Fakturační adresa

Dodací adresa

Stejná jako fakturační
Souhlasím s obchodními podmínkami a s uvedenou cenou. Cena kurzu je 6600,00 Kč. *
Chci se přihlásit k odběru Češtinek - novinek ze světa češtiny. 🥳
;