Příprava na didaktický test z češtiny
Maturita

Příprava na didaktický test z češtiny

Přihlásit se na kurz
Kapacita
1

O kurzu

Kurz je koncipován jako důkladná příprava na závěrečný didaktický test z českého jazyka. Abychom tě zařadili mezi šťastlivce, co to zvládnou hravě na poprvé, čekají tě testová cvičení z oblasti jazyka, literatury a slohu, která si spolu řádně rozebereme. Je toho opravdu dost, co musíš jako správný maturant umět a znát. Zajímá tě, co konkrétně? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Struktura didaktického testu z češtiny

Didaktický test z českého jazyka vyžaduje:

 • znalost českého pravopisu a dovednost aplikovat je v praxi (Hádám, že za ta léta strávená ve škole máš představu, jaká pravidla a poučky se týkají tohoto požadavku. 😉)
 • zvládnutí slovotvorné a morfologické analýzy (Tím se myslí problematika tvoření slov, slovo a jeho význam, jeho funkce ve větě.)
 • třetí oblast se soustředí na slovní zásobu, a to na význam pojmenování (Sem spadají vztahy mezi slovy (např. synonymie, antonymie apod., práce s kontextem, ale také oblíbená dvojka metafora a metonymie. 🤓)
 • čtvrtým požadavkem je syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí (Tak tady začíná ta velká sranda: určování základních a rozvíjejících větných členů (ano, řeč je také o doplňku), dále určování druhů vedlejších vět a poměrů vět hlavních.)
 • dovednost porozumění textu (Dovednost studenta odlišit v textu fakta od domněnek, odhalit prvky manipulace, umět pojmenovat hlavní myšlenku textu, schopnost dohledat relevantní informace a ty umět odlišit od těch nepodstatných.)
 • v šesté oblasti jsou v centru zájmu funkční styly, slohové postupy a orientace ve stylistice
 • sedmým požadavkem je analýza textu jako celku (Jistě víš, že text, aby byl dobře srozumitelný, musí být soudržný. Tomu výrazně napomáhá tzv. aktuální členění výpovědi (např. umísťování nové informace na závěr apod.).
 • znalosti české a světové literatury
 • znalosti z literární teorie (Ano, v každém didaktickém testu narazíš na otázky z literatury, nepodceň to. 😉)

Abychom byli připraveni čelit veškerým požadavkům skrytým v testových úlohách, v lekcích budeme pracovat s aktuálními přípravnými učebnicemi, které ve svých cvičeních zohledňují všechny výše specifikované požadavky a jsou nedocenitelným pomocníkem pro tvou přípravu na didaktický test.

Kolik lekcí tě v rámci kurzu čeká?

Celkem 10 lekcí po 45 minutách. Připrav se na svižnější tempo, kdy potrápíme tvoje mozkové závity. 🤯 V úvodu každé lekce si zopakujeme látku, která tě trápí nejvíc a kterou společně vyhodnotíme jako důležitou. Poté pojedeme dál podle učebnice. Kurz je primárně určen pro individuální lekce. Věz, že tohle bude opravdu šité na míru tvým potřebám. Začátky budou náročné. 😉

Kde budou lekce probíhat?

Lekce budou realizovány online. Budeme se setkávat prostřednictvím aplikace Google Meet, Skype či FaceTime (dle tvých preferencí). V rámci lekcí budeme pracovat s Google nástrojem Jamboard (šikovná online nástěnka) a aplikacemi Genially (jednoduché klikací hry), Canva (atraktivní prezentace, studijní materiály a záložky) a Wizer.me (handouty a pracovní listy).

Co si z kurzu odnesete?

Náš cíl je jasný. Připravit tě na tvůj velký závěr, na maturitní didaktický test z češtiny. Společně zapracujeme jak na pravidlech pravopisu a čtenářské gramotnosti, tak na psychice. V maturitním ročníku číhají stresové situace všude, my se je zkusíme přelstít a vyzrát na ně kvalitní a systematickou přípravou. Kdo je připraven, není překvapen. 💪
Přihlásit se na kurz

Seznam lekcí

  Každá lekce je ušita na míru studentovi. Nejdříve si společně stanovíme cíl, já následně určím směr a vytyčím cestu. 👩‍💻

Kde

Online
Google Meet

Cena kurzu

Celý kurz
6600
Platba přes účet. Informace k platbě Vám budou zaslány po registraci. Cena je včetně DPH.

Přihlásit se do kurzu

Pošlete mi zprávu a domluvíme se.

Základní údaje

Dodací a fakturační údaje

Fakturační adresa

Dodací adresa

Stejná jako fakturační
Souhlasím s obchodními podmínkami a s uvedenou cenou. Cena kurzu je 6600,00 Kč. *
Chci se přihlásit k odběru Češtinek - novinek ze světa češtiny. 🥳
;