Doučování češtiny pro cizince

Proč si mě vybrat?

Domluvit si schůzku

Jak doučování probíhá?

Chceš mluvit a rozumět česky? Potřebuješ se připravit na zkoušku pro trvalý pobyt nebo získat občanství ČR? Chceš získat sebevědomí a rozmluvit se? Ať je tvůj cíl jakýkoli, ráda ti s češtinou pomůžu. 😊

Jak bude naše spolupráce vypadat?

V rámci lekcí si vysvětlíme a procvičíme potřebnou českou gramatiku, budeme poslouchat a především budeme mluvit. Konverzace bude základem každé naší lekce, na ni kladu největší důraz.

Koncepce lekcí

Lekce budou koncipovány podle tvých potřeb, podle tvé jazykové úrovně a také dle tvých zájmů a studijních cílů. Mým cílem je, aby tě lekce bavily a byly přínosné. Slibuji, že každá lekce pro tebe bude zajímavou výzvou. 😉 Standardní délka lekce je 45 minut, pokud se nedomluvíme jinak.

Co učebnice?

V rámci lekcí budeme pracovat s výukovými materiály a prezentacemi vytvořenými tobě na míru. Všechny materiály a prezentace ti nasdílím do společné složky. Ve výuce můžeme využít také učebnice, záleží na naší domluvě. Doporučuji učebnice Čeština express nebo Česky krok za krokem.

Osobně, nebo online?

Preferuji výuku online, a to prostřednictvím Google Meet, FaceTime nebo aplikace Skype. Prezenční výuka je možná v Pardubicích, po domluvě také v Praze.

Cena?

Cena se odvíjí od počtu zakoupených lekcí. Mrkni na mou cenovou nabídku. 😉

Než začneme...

Než se spolu pustíme do studia, potkáme se online, kde si společně stanovíme cíl a podmínky naší spolupráce a řekneme si vše důležité.

Ты хочешь говорить и понимать по-чешски? Тебе необходимо подготовиться к экзамену на ПМЖ или получить чешское гражданство? Хочешь обрести уверенность и начать хорошо разговаривать? Какой бы ни была Твоя цель, я буду рада помочь Тебе с чешским языком. 😊

Как будет выглядеть наше сотрудничество?

Во время уроков я буду объяснять и мы будем практиковать необходимую чешскую грамматику, мы будем слушать и, прежде всего, мы будем говорить. Разговор будет основой каждого нашего урока, я уделяю ему наибольшее внимание.

Концепция уроков

Уроки будут разработаны в соответствии с Твоими потребностями, уровнем Твоего языка, а также Твоими интересами и целями обучения. Моя цель - сделать уроки интересными и полезными. Обещаю, что каждое занятие будет для Тебя интересным испытанием. Стандартная продолжительность урока - 45 минут, если мы не договоримся иначе.

А как насчет учебников?

В рамках уроков мы будем работать с учебными материалами и презентациями, адаптированными специально для Тебя. Все материалы и презентации я буду размещать для Тебя в общей папке. Мы также в обучении можем использовать учебники, это зависит от договоренности. Я рекомендую учебники Čeština express или Česky krok za krokem.

Лично или онлайн?

Я предпочитаю преподавать онлайн через Google Meet, FaceTime или Skype. Очное обучение возможно в Пардубице, также по предварительной договоренности в Праге.

Цена?

Цена зависит от количества приобретенных уроков. Взгляни на мое ценовое предложение.

Прежде чем мы начнем...

Прежде чем мы вместе начнем обучение, мы встретимся онлайн, где совместно определим цель и условия нашего сотрудничества и обсудимвсе самое важное.Do you want to speak and understand Czech? Do you need to get ready for your permanent stay in Czechia? Do you want to gain confidence in talking? Whatever your goal may be, I will gladly help you to learn Czech language. 😊

Our cooperation

Lessons are divided into three main parts. We will go through necessary grammar, we will listen to czech speakers and most importantly we will talk. Conversation will be the basis for all our lessons. 

Lesson concept

Lessons are prepared based on your individual needs, on your language skills and your everyday interests and goals. My goal is to ensure you enjoy the lessons whilst being beneficial. I promise, every lesson will be interesting challenge for you. 😉 Standard lesson takes 45 minutes, unless we agree otherwise.

Textbooks

In the lessons we will use my teaching materials, presentations and exercises tailored for your study plan. All of these materials will be shared in a cloud folder where you can access them. We can also use Czech textbooks. I recommend Čeština express or Česky krok za krokem.

In person, or online

I prefer online meetings. We can meet via Google Meet, FaceTime or Skype. In person meetings are possible in Pardubice.

Price

Price may differ based on the number of bought lessons at once. Have a look at the price list. 😉

Before we begin...

Before we start your studies, we will meet online for about 15 minutes talk. We will set the goals and conditions of our cooperation and I will tell you all important stuff.

Online lekce češtiny
800
Individuální lekce pro studenty úrovně A1-B2. Čeká tě čeština v praxi, ne jen seznam slovíček a gramatických pravidel. 😉
Online konverzace
800
Individuální lekce zaměřená na tematickou konverzaci. 🤓 Pro ty, kteří znají gramatiku, chtějí se rozmluvit a získat sebevědomí.
Čeština pro podnikání
1200
Potřebuješ češtinu pro podnikání? Chceš zlepšit své prezentační dovednosti? 👩🏻‍💼 Individuální online lekce pro studenty B2-C1.

Chci hodinu

Pošlete mi zprávu a domluvíme se.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. (Při nenavázání spolupráce budou údaje smazány.)

;