Nejčastější pravopisné chyby v češtině

V dnešním příspěvku si shrneme pravopisné a gramatické chyby, které často ze své neznalosti a pohodlnosti pácháme. Věřím, že tohle opáčko ocení nejen studenti, ale také dospělí. :-)

  • BYSTE X BYJSTE

Jediný správný tvar podmiňovacího způsobu pro 2. osobu množného čísla je byste. Psáno dohromady a bez písmene J.

  • VÝJIMKA X VYJÍMKA

Podstatné jméno výjimka bylo utvořeno od slovesa vyjímat. Při tvoření nových slov odvozováním dochází často ke změně délky samohlásek. Výjimkou není ani slovo výjimka.

  • VÍŘIVKA X VÝHŘIVKA

Vířivka označuje vířivý bazén. Slovo vířivka nemá nic společného se slovesem vyhřívat, nejedná se tedy o předponu vy-. Slovo vířivka vždy píšeme s měkkým I.

  • STANDARDNÍ X STANDARTNÍ

Adjektivum standardní s významem běžný, obvyklý píšeme vždy s písmenem D. Slovo standardní je odvozeno od slova standard. Pozor! Neplést s prezidentskou standartou, vlajkou prezidenta České republiky.

  • TAMĚJŠÍ X TAMNĚJŠÍ

Slovo tamější je odvozeno od slova tam, proto je správně skupina „MĚ“. Pamatuj si, že slovo tamější není druhým stupněm od slova tamní. 

  • PŘIJDU X PŘÍJDU

Pravděpodobně je to délka ve výslovnosti, která nás nutí psát slovo přijdu s dlouhým I. Ale je to chyba. Infinitiv slovesa je přijít s krátkým I a jeho délka se nemění ani při časování.  

  • BIZARNÍ X BIZARDNÍ

Občas se snažíme na okolí zapůsobit a chceme ukázat bohatost naší slovní zásoby. Abyste však nevypadali bizarně, pamatujte si, že adjektivum bizarní s významem zvláštní, podivný píšeme bez písmene D.

  • SPONTÁNNÍ X SPONTÁLNÍ

Nespoléhejte na to, co pochytíte od souseda. V ústní komunikaci poměrně často uslyšíte zkomolenou verzi slova spontánní, vězte však, že správný přepis existuje jen jeden. Spontánní.  

  • 18LETÝ X 18-TILETÝ

Použití „-ti“ je vždy špatně! Pravidla českého pravopisu hovoří o tzv. složených číselných výrazech, kde dochází ke spojení číslovky psané číslicí a nějaké slova. Tato spojení jsou psána bez spojovníku a bez koncovek typu „-ti“. Podobně 3krát, 20procentní sleva apod.

To by pro dnešek stačilo, pokud jsem ve svém výčtu na nějakou češtinářskou lahůdku zapomněla, napište nám na chatu. Přejeme úspěšný den. 


Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Anna

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

Kamila

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Světlana

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.

;